Μελη Δ.Σ

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κατσαρός

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Μπακιρτζής

Γραμματέας

Μιχάλης Σαμαράς

Ταμίας

Σπύρος Κολυβάκης

Γενικός Αρχηγός

Κωνσταντίνος Σαμαράς

Μέλη

Αναστάσιος Σαπατακίδης

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παραλής

Αλέξης Ραπτίδης